Όραμα μας είναι να συμβάλουμε στην απλοποίηση της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε μέσω των εκδόσεων μας, των σεμιναρίων μας, και των λοιπών δραστηριοτήτων-υπηρεσιών μας, τη διευκόλυνση των λογιστών-φοροτεχνικών και λοιπών αναγνωστών μας στην καθημερινή εργασίας τους!

Ιωάννης Καραγιάννης

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στα τέλη της δεκαετίας του 1970, απόφοιτος του Αρσακείου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, με Μεταπτυχιακό στον Έλεγχο Επιχειρήσεων και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και με Διδακτορική Έρευνα στην Κοστολόγηση Υπηρεσιών με τη μέθοδο της Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση με Βάση τις Χρονοσειρές (Time-Driven Activity-Based Costing). Διατελεί λογιστής από το 1996 και κατέχει την Α’ τάξη Λογιστή-Φοροτεχνικού από το 2009. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά και κλαδικά περιοδικά, με πάνω από πενήντα πέντε άρθρα, σύμφωνα με την επικαιρότητα και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Είναι συγγραφέας βιβλίων μαζί με την Αικατερίνη Δ. Καραγιάννη και τον πατέρα τους Δημήτριο Καραγιάννη, που σκοπό έχουν να αναλύσουν όλα τα θέματα της λογιστικής εις βάθος με παραδείγματα στην πράξη. Διδάσκει στο “Κέντρο Λογιστικών και Φορολογικών Εφαρμογών στην Πράξη των καθ. Καραγιάννη” από το 2002, όλα τα θέματα περί λογιστικής σε πτυχιούχους λογιστές και επιχειρηματίες, καθώς και σε Ελληνικά Πανεπιστήμια ως εξωτερικός συνεργάτης. Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε πάνω από δέκα Συνέδρια και Σεμινάρια του κλάδου των λογιστών. Επίσης, είναι μέλος σε Διεθνή Ινστιτούτα Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Αικατερίνη Καραγιάννη

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, απόφοιτος του Αρσακείου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου στη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διεθνή Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Εργάζεται ως λογίστρια από το 2000 και κατέχει την Α’ τάξη Λογιστή-Φοροτεχνικού από το 2009. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά και κλαδικά περιοδικά, με πάνω από σαράντα άρθρα, και είναι συγγραφέας βιβλίων μαζί με τον Ιωάννη Δ. Καραγιάννη και τον πατέρα τους Δημήτριο Καραγιάννη, που σκοπό έχουν να αναλύσουν όλα τα θέματα της λογιστικής εις βάθος με παραδείγματα στην πράξη. Διδάσκει στο “Κέντρο Λογιστικών και Φορολογικών Εφαρμογών στην Πράξη των καθ. Καραγιάννη” από το 2002, όλα τα θέματα περί λογιστικής σε πτυχιούχους λογιστές και επιχειρηματίες. Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε Συνέδρια και Σεμινάρια του κλάδου των λογιστών.