Αφορολόγητα Αποθεματικά – Δαπάνες Φορολογ. Αναγνωρ. – Φορολογ. Έλεγχος στην Πράξη – 6η Έκδοση 2018

24.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-25-1
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Αφορολόγητα Αποθεματικά – Φοροαπαλλαγές – Δαπάνες Φορολογικά Αναγνωρίσιμες – Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων – Παραδείγματα – Εφαρμογές – Ε.Λ.Π.
6η Έκδοση 2018
  •  Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – φοροαπαλλαγές του Ν. 4399/16, Ν. 4512/18
  • Ολοκληρωμένα παραδείγματα με φορολογικές ενισχύσεις στην πράξη
  • Δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση (με Νόμους και Α.Υ.Ο.)
  •  Λογιστικές διαφορές – φόρος και λογιστικές εγγραφές με παραδείγματα
  •  Παραδείγματα για φορολογικούς ελέγχους όλων των περιπτώσεων στην πράξη
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)