Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε Tεταρτοβάθμια Aνάπτυξη στην Πράξη - 1η Έκδοση 2016

15.00

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-14-5
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε Tεταρτοβάθμια Aνάπτυξη στην Πράξη

1η Έκδοση 2016

Σε αντιστοιχία με το γενικό λογιστικό σχέδιο σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη.
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)