Εργατικά Μισθοδοσίες Ασφαλιστικά στην Πράξη - 21η Έκδοση 2022

24.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-33-6
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Εργατικά Μισθοδοσίες Ασφαλιστικά Παραδείγματα – Δηλώσεις στην Πράξη
21η Έκδοση 2022
  • Προσλήψεις – Απολύσεις – Αποχωρήσεις Μισθωτών
  • Κυριακές – Σάββατα – Εξαιρέσιμες Γιορτές – Νύκτες – Μισθοί
  • Χρονικά όρια Υπερωρίας – Υπερεργασίας – Ημερομίσθια
  • Δώρα Εορτών – Αμοιβές Εκτός Έδρας – Ποσοστά ΕΦΚΑ
  • Άδειες – Εγκυμοσύνη – Ασθένεια Μισθωτών – Τηλεργασία
  • Διαθεσιμότητα – Στράτευση – Παρακράτηση Φ.Μ.Υ για Μισθωτούς
  • Μερική – εκ Περιτροπής Απασχόληση – ΕΦΚΑ
  • Πίνακες Αποζημιώσεων – Πίνακες Αδειών – Επιδομάτων Αδειών
  • Τεχνικός Ασφαλείας – Γιατρός Εργασίας – Α.Π.Δ
  • Λογιστικές Εγγραφές με Ε.Λ.Π.-Γ.Λ.Σ. και Παραδείγματα στην Πράξη
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)