Εργατικά Μισθοδοσίες Ασφαλιστικά στην Πράξη – 22η Έκδοση 2024

24.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-37-4
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Εργατικά Μισθοδοσίες Ασφαλιστικά Παραδείγματα – Δηλώσεις στην Πράξη
22η Έκδοση 2024
  • Προσλήψεις – Απολύσεις – Αποχωρήσεις – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
  • Κυριακή – Σάββατο – Εξαιρέσιμες Γιορτές – Νύκτες – Μισθοί
  • Χρονικά όρια Υπερωρίας – Υπερεργασίας – Ημερομίσθια
  • Δώρα Εορτών – Άδειες – Αμοιβές Εκτός Έδρας – Ποσοστά ΕΦΚΑ
  • Εγκυμοσύνη – Ασθένεια Μισθωτών – Διαθεσιμότητα – Στράτευση
  • Μερική – εκ Περιτροπής Απασχόληση –  Παρακράτηση Φ.Μ.Υ
  • Πίνακες Αποζημιώσεων – Πίνακες Αδειών – Επιδομάτων Αδειών
  • Τεχνικός Ασφαλείας – Γιατρός Εργασίας – Α.Π.Δ – Τηλεργασία
  • Λογιστικές Εγγραφές με Ε.Λ.Π.-Γ.Λ.Σ. και Παραδείγματα στην Πράξη
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)