Φορολογικά – Φοροτεχνικά – Φορολογικές Δηλώσεις – στην Πράξη – 22η Έκδοση 2023

26.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-35-0
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Φορολογικά – Φοροτεχνικά – Υπολογισμός του Φόρου Εισοδήματος – Φορολογικές Δηλώσεις – Παραδείγματα – Εφαρμογές στην Πράξη 
22η Έκδοση 2023
 • Κέρδη με βάση Απλογραφικά & Διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.)
 • Ατομική δήλωση και προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος
 • Διανομή κερδών επιχειρήσεων – Λογιστικές εγγραφές – Δωρεές
 • Συμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ν (για Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κλπ.)
 • Τεχνικές επιχειρήσεις – Γεωργικές επιχειρήσεις – Αγρότες
 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις – Παροχές υπηρεσιών – Ε9 – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Εφαρμογή της φορολογίας με παραδείγματα στην πράξη
 • Επιχορηγήσεις – Επιστρεπτέες Προκαταβολές – Εγγραφές – MyData
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
  4172/13, 4174/13, 4389/16, 4446/16, 4474/17, 4548/18, 4646/19, 4797/21,
  4799/21, 4887/22, 4964/22, 4972/22, 5000/22, 5019/23, 5024/23, 5036/23 κ.α.
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)