Φορολογικά - Φοροτεχνικά - Φορολογικές Δηλώσεις - στην Πράξη - 21η Έκδοση 2021

26.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-32-9
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Φορολογικά – Φοροτεχνικά – Υπολογισμός του Φόρου Εισοδήματος – Φορολογικές Δηλώσεις – Παραδείγματα – Εφαρμογές στην Πράξη 
21η Έκδοση 2021
  • Κέρδη με βάση Απλογραφικά & Διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
  • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.)
  • Ατομική δήλωση και προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος
  • Διανομή κερδών επιχειρήσεων – Λογιστικές εγγραφές
  • Συμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ν (για Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κλπ.)
  • Τεχνικές επιχειρήσεις – Γεωργικές επιχειρήσεις – Αγρότες
  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις – Παροχές υπηρεσιών – Ε9 – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Εφαρμογή της φορολογίας με παραδείγματα στην πράξη
  • Αποζημιώσεις – Επιχορηγήσεις – Ενισχύσεις Πανδημίας – Εγγραφές Στην Πράξη
  • Συμπληρωμένη με τους τελευταίους νόμους 4172/13, 4174/13, 4387/16, 4389/16, 4446/16, 4474/17, 4548/18, 4646/19, 4799/21, 4797/21 και λοιπές αποφάσεις.
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)