Φ.Π.Α. – Δηλώσεις στην Πράξη – 19η Έκδοση 2024

26.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-36-7
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Φ.Π.Α. – Δηλώσεις Στην Πράξη
  • Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. – Ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
  • Aπαλλαγές – Επιστροφές Φ.Π.Α. – Intrastat – Listing – MyData.
  • Καθεστώτα Φ.Π.Α. – Τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
  • Συντελεστές Φ.Π.Α. – Ακίνητα που υπάγονται στον Φ.Π.Α.
  • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. – Διακανονισμοί παγίων.
  • Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη.
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)