Κοστολόγηση – Μηνιαία και Ετήσια – Διακίνηση Αποθήκης στην Πράξη – 4η Έκδοση 2009

23.00

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-98515-2-7
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Κοστολόγηση – Διακίνηση Αποθήκης Στην Πράξη
Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση. Διακίνηση αποθήκης.
  • Σχέδιο λογαριασμών ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ. στην πράξη.
  • Λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ.
  • Κατηγορίες και διαδικασία προσδιορισμού του κόστους.
  • Σύνταξη φύλλων μερισμού κατ’ είδος εξόδων.
  • Παραδείγματα κοστολόγησης προϊόντων έτοιμων και ημιτελών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων στην πράξη.
  • Αποτίμηση προϊόντων – ενημέρωση καρτελών – προϊόντα σε τρίτους.
  • Ποσοτική και κατ’ αξία διακίν. από πρώτη ύλη μέχρι έτοιμο προϊόν.
  • Προϋπολογιστικό κόστος παραγωγής προϊόντων.
  • Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση με παραδείγματα στην πράξη.
  • Πλήρη εφαρμογή των νόμων και του Κ.Β.Σ. στην πράξη
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)