Λογιστικά – Κοστολόγηση – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη – 26η Έκδοση 2019

26.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-26-8
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Λογιστικά – Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη
26η έκδοση 2019
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη (πλήρης ανάλυση)
  • Υποκαταστήματα – Αποθήκες αγαθών – Μηχανογράφηση
  • Αντιπροσωπείες – Εκκαθαρίσεις – Πρακτικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
  • Δημοσιεύσεις – Φορολογία κερδών επιχείρησης
  • Αποσβέσεις – Φοροαποφυγή – Φ.Π.Α. στην Πράξη
  • Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων των Ε.Λ.Π.
  • Ισολογισμοί – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)