Συστάσεις - Μετατάξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Λύσεις Επιχ. στην Πράξη - 8η Έκδοση 2020

26.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-30-5
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Συστάσεις – Μετατάξεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχ. στην Πράξη
  • Υπεραξία και φόρος μεταβίβασης μεριδίων και μετοχών
  • Μετατάξεις από απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
  • Φορολογικά κίνητρα στις μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις
  • Μερίδια που κληρονομούνται – Φ.Μ.Α. σε ακίνητα εταιριών – Φ.Π.Α.
  • Φ.Π.Α. στις μετατροπές, συγχωνεύσεις και μετατάξεις επιχειρήσεων
  • Διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών – Φόρος εισοδήματος
  • Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων και με παραδείγματα στην πράξη
  • Δωρεές – γονικές παροχές και κληρονομιές σε επιχειρήσεις
  • Εφαρμογές όλων των παραπάνω με παραδείγματα στην πράξη
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/1/2020