Ανάλυση Ισολογισμών με Αριθμοδείκτες - Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων στην Πράξη - 4η Έκδοση 2017

24.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-19-0
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Ανάλυση Ισολογισμών και Δείκτες – Βιωσιμότητα επιχειρήσεων και κέρδη – Έλεγχος του κόστους και αποκλίσεις – Ταμειακή ρευστότητα επιχειρήσεων – Παραδείγματα και εφαρμογές στην Πράξη
4η έκδοση 2017
  • Βασικοί Δείκτες για την Ανάλυση Ισολογισμών
  • Δείκτες από ισολογισμούς στην πράξη – Παραδείγματα
  • Πότε η επιχείρηση είναι βιώσιμη – Παραδείγματα στην πράξη
  • Έλεγχος του Κόστους με Αποκλίσεις και Συγκρίσεις Μεγεθών
  • Κόστος Παραγωγής Κατά Φάσεις – Υπολλέιμματα
  • Κοστολογική οργάνωση επιχ/σεων εφαρμοσμένη με Η/Υ στην πράξη
  • Λήψη αποφάσεων με βάση τις αποκλίσεις και το Νεκρό Σημείο
  • Βιωσιμότητα και Ανάλυση Ισολογισμών με βάση τα Ε.Λ.Π.
  • Παραδείγματα ολοκληρωμένα και εφαρμογές στην πράξη

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)